Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

IV Walne Zgromadzenie KCIKiS

IV Walne Zgromadzenie KCIKiS odbyło się 22 lipca 2015 roku na Politechnice Łódzkiej. Wprowadzono zmiany do regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołano Koordynatora Sieci na lata 2015-2017 oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Politechniki Łódzkiej w poczet członków Sieci. Większość spotkania wypełniła dyskusja nt. wniosku do POIR w ramach MDIB.

Zgromadzeniu przewodniczył prof. Jarosław Bosy (UP Wrocław).

III Walne Zgromadzenie KCIKiS

III Walne Zgromadzenie KCIKiS odbyło się 12 marca 2015 roku w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia, wprowadzono zmiany do umowy sieci oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków:

 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Politechnika Gdańska,
 • Instytut Optyki Stosowanej,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza,
 • Uniwersytet Jagielloński.

Zgromadzeniu przewodniczył dr Marcin Szołucha (WAT).

Walne Zgromadzenie Sieci

Zgodnie z par. 8 p. 2 Umowy Sieci zawiadamiam, iż Walne Zgromadzenie Sieci odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku przy okazji seminarium podsumowującego opracowanie studium wykonalności programu strategicznego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn.: „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi” w klubie WAT przy ul. Kaliskiego 25A (teren otwarty).

Program Zgromadzenia obejmować będzie:

 1. przyjęcie nowych członków Sieci;
 2. zmiany statutu;
 3. sprawy różne i wolne wnioski.

Janusz Bogusz
Koordynator KCIKiS

Zaproszenie na seminarium podsumowujące

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. prof. Zygmunt Mierczyk ma zaszczyt zaprosić na seminarium podsumowujące opracowanie studium wykonalności programu strategicznego
na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn.: „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi”.

Seminarium odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku o godzinie 11.00 w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a.

Program seminarium:

 1. Powitanie uczestników – gen. prof. Zygmunt Mierczyk.
 2. Wprowadzenie: technologie kosmiczne i satelitarne WAT– dr hab. Mariusz Figurski (WAT).
 3. Założenia studium wykonalności programu strategicznego – dr Marcin Szołucha (WAT).
 4. Nowe perspektywy finansowania badań kosmicznych:
  a. Mapa Drogowa Polskiej Infrastruktury Badawczej – dr hab. Janusz Bogusz (WAT);
  b. Horyzont 2020 – prof. Jarosław Bosy (UP Wrocław).
 5. Spotkanie członków Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.
 6. Walne Zgromadzenie członków Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.

Ogłoszono przetargi związane z budową komponentu kosmicznego

Komisja Europejska przekazała informacje o ogłoszonych przetargach związanych z budową komponentu kosmicznego w ramach programu COPERNICUS/GMES.

Dear colleagues,

The European Commission and the European Space Agency (ESA) have concluded an agreement on the delegation of budget implementation tasks to ESA for the GMES Space Component within the FP7 specific programme "Cooperation" and its theme "Space". ITTs funded by the EC or co-funded by EC and ESA are open to all FP7 participating countries.

Please be informed that the ITT(s) listed in the attached pdf table have recently been announced in this framework by ESA.

Further information as well as a consolidated list of the ITTs published so far can be found on the CORDIS space page: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html

We kindly ask you to take the necessary measures to ensure that your industry is made aware of this opportunity.

Kind regards,

European Commission
DG Enterprise and Industry

Unit G3 Copernicus Infrastructures

Informacje również są dostępne na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html