Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

II Walne Zgromadzenie KCIKiS

II Walne Zgromadzenie KCIKiS. Przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia, wprowadzono zmiany do umowy sieci oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków:

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  3. Instytut Lotnictwa,
  4. Politechnika Warszawska,
  5. Akademia Obrony Narodowej,
  6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  7. Politechnika Wrocławska.

Zgromadzeniu przewodniczył dr Mirosław Denis (CBK).