Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Akces do KCIKiS

Akces do KCIKiS zgłosiły Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Optyki Stosowanej. Decyzję podejmie najbliższe Walne Zgromadzenie Sieci.