Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

II etap aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłoszono Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej w ramach II etapu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Złożony wniosek do przeczytania w części prywatnej.