Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Zaproszenie do współpracy polskich firm przy realizacji misji Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej

Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają serdecznie na spotkanie informacyjne na temat możliwości podjęcia współpracy przez polskie firmy i jednostki naukowo-badawcze przy realizacji misji kosmicznej Euclid. Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 listopada br. w Centrum Bankowo-Finansowym, sala A w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12, przy Rondzie De Gaulle'a).

W tym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele firmy Thales Alenia Space (Włochy), tj. głównego wykonawcy („prime contractor”) fazy przemysłowej projektu, delegacja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jak również przedstawiciele polskiej administracji publicznej.

W trakcie spotkania przedstawiciele ESA, jak i Thales Alenia Space przedstawią szczegółowo podstawowe założenia oraz cele tej misji, jak również możliwości współpracy przy tym projekcie. Generalny wykonawca zaprezentuje szczegółowo obszary tematyczne, w których możliwy jest udział polskich podmiotów (zarówno firm, jak i jednostek naukowobadawczych) w charakterze podwykonawców. W programie przewidziano również możliwość indywidualnych rozmów zainteresowanych podmiotów z Polski z Thales Alenia Space na temat ewentualnej współpracy przy misji Euclid.

To przedsięwzięcie stwarza dla polskich firm i jednostek badawczych dużą szansę na współpracę w trakcie realizacji misji, gdyż zgodnie z zasadą „geo-return” główny wykonawca jest zobligowany do znalezienia podwykonawców w naszym kraju.

Głównym celem misji Euclid jest zbadanie ciemnej energii i materii oraz jej wpływu na Wszechświat. Sonda zaprezentuje w dużej skali strukturę Wszechświata na przestrzeni 10 bilionów lat świetlnych, odsłaniając tym samym historię jego powiększania się i rozwój jego struktury w ciągu ¾ czasu istnienia Wszechświata. Sonda przedstawi w formie map trójwymiarowych lokalizację ok. 2 mln. galaktyk i powiązanej z nimi ciemnej materii, które rozprzestrzenione są głównie poza Mleczną Drogą. Planowana data wystrzelenia sondy w 6-letnią misję to 2020 rok. Euclid to misja ESA w ramach obowiązkowego programu naukowego.

Warunkiem uczestnictwa w ww. wydarzeniu jest rejestracja do 25 listopada br. na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.