Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Zaproszenie na seminarium podsumowujące

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. prof. Zygmunt Mierczyk ma zaszczyt zaprosić na seminarium podsumowujące opracowanie studium wykonalności programu strategicznego
na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn.: „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi”.

Seminarium odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku o godzinie 11.00 w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a.

Program seminarium:

  1. Powitanie uczestników – gen. prof. Zygmunt Mierczyk.
  2. Wprowadzenie: technologie kosmiczne i satelitarne WAT– dr hab. Mariusz Figurski (WAT).
  3. Założenia studium wykonalności programu strategicznego – dr Marcin Szołucha (WAT).
  4. Nowe perspektywy finansowania badań kosmicznych:
    a. Mapa Drogowa Polskiej Infrastruktury Badawczej – dr hab. Janusz Bogusz (WAT);
    b. Horyzont 2020 – prof. Jarosław Bosy (UP Wrocław).
  5. Spotkanie członków Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.
  6. Walne Zgromadzenie członków Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej.