Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Walne Zgromadzenie Sieci

Zgodnie z par. 8 p. 2 Umowy Sieci zawiadamiam, iż Walne Zgromadzenie Sieci odbędzie się dnia 12 marca 2015 roku przy okazji seminarium podsumowującego opracowanie studium wykonalności programu strategicznego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa pn.: „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi” w klubie WAT przy ul. Kaliskiego 25A (teren otwarty).

Program Zgromadzenia obejmować będzie:

  1. przyjęcie nowych członków Sieci;
  2. zmiany statutu;
  3. sprawy różne i wolne wnioski.

Janusz Bogusz
Koordynator KCIKiS