Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

III Walne Zgromadzenie KCIKiS

III Walne Zgromadzenie KCIKiS odbyło się 12 marca 2015 roku w Wojskowej Akademii Technicznej. Przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia, wprowadzono zmiany do umowy sieci oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków:

  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Politechnika Gdańska,
  • Instytut Optyki Stosowanej,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • Uniwersytet Jagielloński.

Zgromadzeniu przewodniczył dr Marcin Szołucha (WAT).