Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

IV Walne Zgromadzenie KCIKiS

IV Walne Zgromadzenie KCIKiS odbyło się 22 lipca 2015 roku na Politechnice Łódzkiej. Wprowadzono zmiany do regulaminu Walnego Zgromadzenia, powołano Koordynatora Sieci na lata 2015-2017 oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Politechniki Łódzkiej w poczet członków Sieci. Większość spotkania wypełniła dyskusja nt. wniosku do POIR w ramach MDIB.

Zgromadzeniu przewodniczył prof. Jarosław Bosy (UP Wrocław).