Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Podpisanie umowy o utworzeniu sieci naukowej KCIKiS

W Warszawie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk została podpisana umowa o utworzeniu sieci naukowej „Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej”. Sieć powstała w celu prowadzenia zorganizowanej współpracy w obszarze inżynierii kosmicznej i satelitarnej, w szczególności wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi specjalności naukowej. Umowę podpisali: gen bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk ze strony WAT oraz prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz ze strony CBK.