Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

I Walne Zgromadzenie KCIKiS

I Walne Zgromadzenie KCIKiS. Podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Rady Programowej sieci oraz Koordynatora. Został nim dr hab. inż. Janusz Bogusz z Wojskowej Akademii Technicznej. Zgromadzeniu przewodniczył dr hab. inż. Mariusz Figurski (WAT).