Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

II Walne Zgromadzenie KCIKiS

II Walne Zgromadzenie KCIKiS. Przyjęto regulamin Walnego Zgromadzenia, wprowadzono zmiany do umowy sieci oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków:

  1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  3. Instytut Lotnictwa,
  4. Politechnika Warszawska,
  5. Akademia Obrony Narodowej,
  6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  7. Politechnika Wrocławska.

Zgromadzeniu przewodniczył dr Mirosław Denis (CBK).

I Walne Zgromadzenie KCIKiS

I Walne Zgromadzenie KCIKiS. Podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Rady Programowej sieci oraz Koordynatora. Został nim dr hab. inż. Janusz Bogusz z Wojskowej Akademii Technicznej. Zgromadzeniu przewodniczył dr hab. inż. Mariusz Figurski (WAT).

Podpisanie umowy o utworzeniu sieci naukowej KCIKiS

W Warszawie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk została podpisana umowa o utworzeniu sieci naukowej „Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej”. Sieć powstała w celu prowadzenia zorganizowanej współpracy w obszarze inżynierii kosmicznej i satelitarnej, w szczególności wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi specjalności naukowej. Umowę podpisali: gen bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk ze strony WAT oraz prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz ze strony CBK.