Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej

Trzecie posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP

Prof. Mariusz Figurski był gościem odbywającego się w dniach 3 – 5 grudnia  2013 roku trzeciego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP na  Kujawach i Pomorzu. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. Mapy Drogowej  Infrastruktury Badawczej, w związku z czym prof. Figurski przedstawił  prezentację na temat Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i  Satelitarnej. Więcej szczegółów na stronie Konwentu.

Zaproszenie do współpracy polskich firm przy realizacji misji Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej

Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają serdecznie na spotkanie informacyjne na temat możliwości podjęcia współpracy przez polskie firmy i jednostki naukowo-badawcze przy realizacji misji kosmicznej Euclid. Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 listopada br. w Centrum Bankowo-Finansowym, sala A w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12, przy Rondzie De Gaulle'a).

W tym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele firmy Thales Alenia Space (Włochy), tj. głównego wykonawcy („prime contractor”) fazy przemysłowej projektu, delegacja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jak również przedstawiciele polskiej administracji publicznej.

Czytaj więcej...

II etap aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłoszono Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej w ramach II etapu aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Złożony wniosek do przeczytania w części prywatnej.

Akces do KCIKiS

Akces do KCIKiS zgłosiły Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Optyki Stosowanej. Decyzję podejmie najbliższe Walne Zgromadzenie Sieci.